Dataskydd och personuppgifter

Så skyddar Ragn-Sells dina personuppgifter

Ragn-Sells värnar om våra kunder och anställdas personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter.

 

 

Våra riktlinjer för dataskydd

 

Behandling som utförs av Ragn-Sells sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från och med maj 2018.

Ragn-Sells eller de bolag inom Ragn-Sellskoncernen som anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

 

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in från dig

 

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som görs med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och säljs ej till tredje part.

Vi på Ragn-Sells behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal, samt för att ge information och service i samband med det. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för tjänster, för prisuppgifter, eller prenumerationer på våra nyhetsbrev som du beställer.

Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Om du inte vill få marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta Kundservice 0771-888888.

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

 

Ragn-Sells värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörig åtkomst.

 

Kundregister

 

Flera av våra koncernbolag har tillgång till vårt gemensamma företagskundregister. Syftet med detta är att hantera kundrelationerna på bästa möjliga sätt och att koordinera tillhandahållandet av tjänster och rådgivning från de olika företagen i koncernen.

Företagskundregistret innehåller information om kunden, till exempel företagsnamn, adress, information om kontaktpersoner hos kunden samt information om vilket koncernbolag affärskunden är kund i och vilka tjänster och produkter som företagskunden har ett avtal om. För privatpersoner sparar vi den kontaktinformation som behövs för att leverera och fakturera en köpt tjänst.

 

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

 

Du har rätt att i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig;

  • att få felaktiga personuppgifter rättade,
  • att Ragn-Sells ska sluta behandla eller radera dina personuppgifter,
  • att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats),
  • att behandlingen av dina personuppgifter begränsas,
  • att utöva din rätt till dataportabilitet,
  • att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Vänligen kontakta i sådant fall Kundservice på 0771-888888. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om t. ex. radering eller begräsning om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna eller för att kunna tillvarata våra legala intressen. Vi kan komma begära ytterligare information från dig om det krävs för att säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång eller kontroll över dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

 

Cookies

 

Ragn-Sells använder cookies för att undersöka hur besökare använder vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Cookies är små filer som från en webbplats skickas till användarnas (besökarnas) webbläsare för att till exempel öka funktionaliteten eller för att följa användningen av webbplatsen. Det är möjligt att konfigurera en webbläsare så att den förkastar cookies som sparas på hårddisken. Om du önskar att göra detta konsultera användarinstruktionen för webbläsaren. Tillfälliga så kallade "session cookies" sparas bara i själva webbläsaren och raderas när webbläsaren stängs av.

Ytterligare information om cookies finns på PTS hemsida: http://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Information om cookies på ragnsells.se: https://www.ragnsells.se/system/cookies/

 

Hur länge vi behåller dina uppgifter?

 

Vi raderar din personliga information när den inte längre behövs för de syften för vilka den lagras eller Ragn-Sells behöver lagra informationen för att fullgöra skyldighet enligt lag, annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. Exempelvis gällande information för fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.
Vi lagrar personlig information i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Klarna

 

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

Kontaktuppgifter

 

Välkommen att kontakta oss vid frågor:
privacy@ragnsells.com